Development of a novel molecular probe for the detection of liver mitochondrial redox metabolism

Md Zahangir Hosain, Fuminori Hyodo, Takeshi Mori, Koyo Takahashi, Yusuke Nagao, Hinako Eto, Masaharu Murata, Tomohiko Akahoshi, Masayuki Matsuo, Yoshiki Katayama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Development of a novel molecular probe for the detection of liver mitochondrial redox metabolism'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences