Development of intermediate temperature SOFC module and system

Jun Akikusa, Takashi Yamada, Takafumi Kotani, Naoya Murakami, Taner Akbay, Akihiko Hasegawa, Masaharu Yamada, Norikazu Komada, Sin Nakamura, Norihisa Chitose, Katsuya Hirata, Shigeru Sato, Takashi Miyazawa, Makoto Shibata, Kei Hosoi, Futoshi Nishiwaki, Toru Inagaki, Jiro Kanou, Satoshi Ujiie, Takahiro MatsunamiHiroaki Nakajima, Junya Nishi, Tsunehisa Sasaki, Hiroyuki Yoshida, Koji Hashino, Mitsunobu Kawano, Satoru Yamasaki, Yusaku Takita, Tatsumi Ishihara

    Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

    3 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Development of intermediate temperature SOFC module and system'. Together they form a unique fingerprint.

    Engineering & Materials Science