Development of modulating permanent magnet sextupole lens for focusing of pulsed cold neutrons

Masako Yamada, Yoshihisa Iwashita, Masahiro Ichikawa, Hiromu Tongu, Hiroshi Fujisawa, Hirohiko M. Shimizu, Takashi Ino, Kenji Mishima, Kaoru Taketani, Takahiro Morishima, Suguru Mutou, Tamaki Yoshioka, Takayuki Oku, Kenji Sakai, Takenao Shinohara, Jun Ichi Suzuki, Katsuya Hirota, Yoshie Otake, Hiromi Sato, Yoshichika SekiSinsuke Kawasaki, Hidetoshi Otono, Sachio Komamiya, Satoru Yamashita, Yoshio Kamiya, Peter Geltenbort

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of modulating permanent magnet sextupole lens for focusing of pulsed cold neutrons'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy