Development of thin film neutron focusing lenses

Takashi Ino, Takenao Shinohara, Tomohiro Adachi, Katsuya Hirota, Masahiro Hino, Takayuki Oku, Kaoru Taketani, Kenji Mishima, Tamaki Yoshioka, Yasushi Arimoto, Suguru Muto, Jun Ichi Suzuki, Hirohiko M. Shimizu

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Development of thin film neutron focusing lenses'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy