Dictyostelium differentiation-inducing factor-1 binds to mitochondrial malate dehydrogenase and inhibits its activity

Tomoko Matsuda, Fumi Takahashi-Yanaga, Tatsuya Yoshihara, Katsumi Maenaka, Yutaka Watanabe, Yoshikazu Miwa, Sachio Morimoto, Yuzuru Kubohara, Masato Hirata, Toshiyuki Sasaguri

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Dictyostelium differentiation-inducing factor-1 binds to mitochondrial malate dehydrogenase and inhibits its activity'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences