Distinction between chronic enteropathy associated with the SLCO2A1 gene and Crohn's disease

Shunichi Yanai, Satoko Yamaguchi, Shotaro Nakamura, Keisuke Kawasaki, Yosuke Toya, Noriyuki Yamada, Makoto Eizuka, Noriyuki Uesugi, Junji Umeno, Motohiro Esaki, Eiko Okimoto, Shunji Ishihara, Tamotsu Sugai, Takayuki Matsumoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Distinction between chronic enteropathy associated with the SLCO2A1 gene and Crohn's disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences