DNA methylation and gene expression dynamics during spermatogonial stem cell differentiation in the early postnatal mouse testis

Naoki Kubo, Hidehiro Toh, Kenjiro Shirane, Takayuki Shirakawa, Hisato Kobayashi, Tetsuya Sato, Hidetoshi Sone, Yasuyuki Sato, Shin Ichi Tomizawa, Yoshinori Tsurusaki, Hiroki Shibata, Hirotomo Saitsu, Yutaka Suzuki, Naomichi Matsumoto, Mikita Suyama, Tomohiro Kono, Kazuyuki Ohbo, Hiroyuki Sasaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

70 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'DNA methylation and gene expression dynamics during spermatogonial stem cell differentiation in the early postnatal mouse testis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences