Effect of treatment modality on in-hospital outcome in patients with subarachnoid hemorrhage: A nationwide study in Japan (J-ASPECT Study)

Ryota Kurogi, Akiko Kada, Kunihiro Nishimura, Satoru Kamitani, Ataru Nishimura, Tetsuro Sayama, Jyoji Nakagawara, Kazunori Toyoda, Kuniaki Ogasawara, Junichi Ono, Yoshiaki Shiokawa, Toru Aruga, Shigeru Miyachi, Izumi Nagata, Shinya Matsuda, Shinichi Yoshimura, Kazuo Okuchi, Akifumi Suzuki, Fumiaki Nakamura, Daisuke OnozukaAkihito Hagihara, Koji Iihara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Effect of treatment modality on in-hospital outcome in patients with subarachnoid hemorrhage: A nationwide study in Japan (J-ASPECT Study)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences