Endogenous NO blockade enhances tissue factor expression via increased Ca2+ influx through MCP-1 in endothelial cells by monocyte adhesion

Takayuki Sakamoto, Toshiyuki Ishibashi, Nobuo Sakamoto, Koichi Sugimoto, Kensuke Egashira, Hiroshi Ohkawara, Kenji Nagata, Keiko Yokoyama, Masashi Kamioka, Toshihiro Ichiki, Naotoshi Sugimoto, Masahiko Kurabayashi, Koji Suzuki, Yoh Takuwa, Yukio Maruyama

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    28 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Endogenous NO blockade enhances tissue factor expression via increased Ca<sup>2+</sup> influx through MCP-1 in endothelial cells by monocyte adhesion'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences