Essential role of B7-H1 in double-stranded RNA-induced augmentation of an asthma phenotype in mice

Koichiro Matsumoto, Keiko Kan-o, Miyuki Eguchi-Tsuda, Satoru Fukuyama, Yukari Asai, Takafumi Matsumoto, Atsushi Moriwaki, Yuko Matsunaga, Hiroko Tsutsui, Taro Kawai, Osamu Takeuchi, Shizuo Akira, Hideo Yagita, Miyuki Azuma, Yoichi Nakanishi, Hiromasa Inoue

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Essential role of B7-H1 in double-stranded RNA-induced augmentation of an asthma phenotype in mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds