Extensive polymorphisms of LILRB1 (ILT2, LIR1) and their association with HLA-DRB1 shared epitope negative rheumatoid arthritis

Kimiko Kuroki, Naoyuki Tsuchiya, Mitsunori Shiroishi, Linda Rasubala, Yumi Yamashita, Kunio Matsuta, Toru Fukazawa, Makio Kusaoi, Yoshinori Murakami, Masafumi Takiguchi, Takeo Juji, Hiroshi Hashimoto, Daisuke Kohda, Katsumi Maenaka, Katsushi Tokunaga

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

56 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Extensive polymorphisms of LILRB1 (ILT2, LIR1) and their association with HLA-DRB1 shared epitope negative rheumatoid arthritis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences