Extinction Measurement at J-PARC MR with Slow-Extracted Pulsed Proton Beam for COMET Experiment

Noguchi Kyohei, Yuki Fujii, Yoshinori Fukao, Yoshinori Hashimoto, Yuya Higuchi, Ryotaro Honda, Yoichi Igarashi, Fumihito Ikeda, Satoshi Mihara, Ryotaro Muto, Yu Nakazawa, Hajime Nishiguchi, Kou Oishi, Masayoshi Shoji, Fumihiko Tamura, Junji Tojo, Masahito Tomizawa, Kazuki Ueno, Hisataka Yoshida

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Extinction Measurement at J-PARC MR with Slow-Extracted Pulsed Proton Beam for COMET Experiment'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy