Ezetimibe in combination with statins ameliorates endothelial dysfunction in coronary arteries after stenting: the CuVIC trial (effect of cholesterol absorption inhibitor usage on target vessel dysfunction after coronary stenting), a multicenter randomized controlled trial

Susumu Takase, Tetsuya Matoba, Soichi Nakashiro, Yasushi Mukai, Shujiro Inoue, Keiji Oi, Taiki Higo, Shunsuke Katsuki, Masao Takemoto, Nobuhiro Suematsu, Kenichi Eshima, Kenji Miyata, Mitsutaka Yamamoto, Makoto Usui, Kenji Sadamatsu, Shinji Satoh, Toshiaki Kadokami, Kiyoshi Hironaga, Ikuyo Ichi, Koji TodakaJunji Kishimoto, Kensuke Egashira, Kenji Sunagawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ezetimibe in combination with statins ameliorates endothelial dysfunction in coronary arteries after stenting: the CuVIC trial (effect of cholesterol absorption inhibitor usage on target vessel dysfunction after coronary stenting), a multicenter randomized controlled trial'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences