Factors affecting patient satisfaction related to cost and treatment effectiveness in rheumatoid arthritis: results from the multicenter observational cohort study, FRANK Registry

Toshifumi Fujiwara, Masakazu Kondo, Hisakata Yamada, Akihisa Haraguchi, Kenjiro Fujimura, Koji Sakuraba, Satoshi Kamura, Jun-Ichi Fukushi, Hisaaki Miyahara, Yasushi Inoue, Tomomi Tsuru, Toshihide Shuto, Seiji Yoshizawa, Eiichi Suematsu, Tomoya Miyamura, Masahiro Ayano, Hiroki Mitoma, Yojiro Arinobu, Hiroaki Niiro, Masanobu OhishiAkie Hirata, Shoji Tokunaga, Atsushi Takada, Daisuke Hara, Hidetoshi Tsushima, Yukio Akasaki, Satoshi Ikemura, Takuya Sueishi, Masakazu Toya, Takahide Sakuragi, Tomoko Tsutsui, Kazuhiro Kai, Shinkichi Arisumi, Yasuharu Nakashima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Factors affecting patient satisfaction related to cost and treatment effectiveness in rheumatoid arthritis: results from the multicenter observational cohort study, FRANK Registry'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions