Factors associated with dry mouth in dependent Japanese elderly

Naoki Kakudate, Tsukasa Muramatsu, Mami Endoh, Kazuhito Satomura, Takeyoshi Koseki, Yuji Sato, Kayoko Ito, Tadashi Ogasawara, Seiji Nakamura, Etsuo Kishimoto, Haruhiko Kashiwazaki, Yoshihisa Yamashita, Kimio Uchiyama, Tatsuji Nishihara, Yutaka Kiyohara, Yasuaki Kakinoki

Research output: Contribution to journalArticle

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Factors associated with dry mouth in dependent Japanese elderly'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences