Factors contributing to soil nitrogen mineralization and nitrification rates of forest soils in the Japanese archipelago

Rieko Urakawa, Nobuhito Ohte, Hideaki Shibata, Kazuo Isobe, Ryunosuke Tateno, Tomoki Oda, Takuo Hishi, Keitaro Fukushima, Yoshiyuki Inagaki, Keizo Hirai, Nobuhiro Oyanagi, Makoto Nakata, Hiroto Toda, Tanaka Kenta, Megumi Kuroiwa, Tsunehiro Watanabe, Karibu Fukuzawa, Naoko Tokuchi, Shin Ugawa, Tsutomu EnokiAsami Nakanishi, Nobuko Saigusa, Yukio Yamao, Ayumi Kotani

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

51 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Factors contributing to soil nitrogen mineralization and nitrification rates of forest soils in the Japanese archipelago'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences