Fatty liver caused by portal vein thrombosis after living donor liver transplantation: A case report

Keiko Ogita, Tomoaki Taguchi, Yuji Soejima, Satoshi Ieiri, Shunsaku Katsura, Narito Takada, Toshiharu Matsuura, Tomoharu Yoshizumi, Mitsuo Shimada, Yoshihiko Maehara, Sachiyo Suita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Fatty liver caused by portal vein thrombosis after living donor liver transplantation: A case report'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences