Forest stand structure, composition, and dynamics in 34 sites over Japan

Masae I. Ishihara, Satoshi N. Suzuki, Masahiro Nakamura, Tsutomu Enoki, Akio Fujiwara, Tsutom Hiura, Daisuke Hoshino, Kosuke Homma, Kazuhiko Hoshizaki, Hideyuki Ida, Ken Ishida, Akira Itoh, Takayuki Kaneko, Kaname Kubota, Koichiro Kuraji, Shigeo Kuramoto, Akifumi Makita, Takashi Masaki, Kanji Namikawa, Kaoru NiiyamaMahoko Noguchi, Haruto Nomiya, Tatsuhiro Ohkubo, Satoshi Saito, Takeshi Sakai, Michinori Sakimoto, Hitoshi Sakio, Hirofumi Shibano, Hisashi Sugita, Mitsuo Suzuki, Atsushi Takashima, Nobuyuki Tanaka, Naoaki Tashiro, Naoko Tokuchi, Forest Environment Conservation Center Yakushima Forest Environment Conservation Center, Toshiya Yoshida, Yumiko Yoshida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

26 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Forest stand structure, composition, and dynamics in 34 sites over Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences