Foreword: Special section on document image understanding and digital documents

Kazuhiko Yamamoto, Shinji Tsuraoka, Hiromichi Fujisawa, Toyohide Watanabe, Hiroshi Murase, Yoshimasa Kimura, Fumitaka Kimura, Masaki Nakagawa, Ryuichi Oka, Norihiro Hagita, Satoshi Naoi, Yasuto Ishitani, Keiji Yamada, Daisuke Nishiwaki, Yoshihiko Hamamoto, Toru Wakahara, Koichi Kise, Shin'ichiro Omachi, Seiichi Uchida

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Foreword: Special section on document image understanding and digital documents'. Together they form a unique fingerprint.