Frailty screening index and atrial fibrillation outcomes in the All Nippon AF In the Elderly registry

Masahiro Akishita, Shinya Suzuki, Hiroshi Inoue, Masaharu Akao, Hirotsugu Atarashi, Takanori Ikeda, Yukihiro Koretsune, Ken Okumura, Wataru Shimizu, Hiroyuki Tsutsui, Kazunori Toyoda, Atsushi Hirayama, Masahiro Yasaka, Takenori Yamaguchi, Satoshi Teramukai, Tetsuya Kimura, Yoshiyuki Morishima, Atsushi Takita, Takeshi Yamashita

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Original languageEnglish
JournalGeriatrics and Gerontology International
DOIs
Publication statusAccepted/In press - 2022

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Health(social science)
  • Gerontology
  • Geriatrics and Gerontology

Cite this