Functional promoter polymorphism in the TBX21 gene associated with aspirin-induced asthma

Mitsuteru Akahoshi, Kazuhiko Obara, Tomomitsu Hirota, Akira Matsuda, Koichi Hasegawa, Naomi Takahashi, Makiko Shimizu, Kazuko Nakashima, Lei Cheng, Satoru Doi, Hiroshi Fujiwara, Akihiko Miyatake, Kimie Fujita, Noritaka Higashi, Masami Taniguchi, Tadao Enomoto, Xiao Quan Mao, Hitoshi Nakashima, Chaker N. Adra, Yusuke NakamuraMayumi Tamari, Taro Shirakawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

70 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Functional promoter polymorphism in the TBX21 gene associated with aspirin-induced asthma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences