Gastric schwannomas revisited: Has precise preoperative diagnosis become feasible?

Shinichi Fujiwara, Kiyokazu Nakajima, Toshirou Nishida, Tsuyoshi Takahashi, Yukinori Kurokawa, Makoto Yamasaki, Hiroshi Miyata, Shuji Takiguchi, Masaki Mori, Yuichiro Doki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Gastric schwannomas revisited: Has precise preoperative diagnosis become feasible?'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences