Gastrointestinal symptoms as an extended clinical feature of Pierson syndrome: A case report and review of the literature

Kei Nishiyama, Mari Kurokawa, Michiko Torio, Yasunari Sakai, Mitsuru Arima, Shoko Tsukamoto, Satoshi Obata, Shogo Minamikawa, Kandai Nozu, Noriyuki Kaku, Yoshihiko Maehara, Koh Hei Sonoda, Tomoaki Taguchi, Shouichi Ohga

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Gastrointestinal symptoms as an extended clinical feature of Pierson syndrome: A case report and review of the literature'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry