Gender differences in the association between metabolic syndrome and periodontal disease: The Hisayama Study

Michiko Furuta, Yoshihiro Shimazaki, Toru Takeshita, Yukie Shibata, Sumio Akifusa, Nobuoki Eshima, Yutaka Kiyohara, Toshiharu Ninomiya, Yoichiro Hirakawa, Naoko Mukai, Masaharu Nagata, Yoshihisa Yamashita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

30 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Gender differences in the association between metabolic syndrome and periodontal disease: The Hisayama Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences