Generation of human oogonia from induced pluripotent stem cells in vitro

Chika Yamashiro, Kotaro Sasaki, Yukihiro Yabuta, Yoji Kojima, Tomonori Nakamura, Ikuhiro Okamoto, Shihori Yokobayashi, Yusuke Murase, Yukiko Ishikura, Kenjiro Shirane, Hiroyuki Sasaki, Takuya Yamamoto, Mitinori Saitou

Research output: Contribution to journalArticle

32 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Generation of human oogonia from induced pluripotent stem cells in vitro'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences