Genome-wide association studies identify PRKCB as a novel genetic susceptibility locus for primary biliary cholangitis in the Japanese population

Minae Kawashima, Yuki Hitomi, Yoshihiro Aiba, Nao Nishida, Kaname Kojima, Yosuke Kawai, Hitomi Nakamura, Atsushi Tanaka, Mikio Zeniya, Etsuko Hashimoto, Hiromasa Ohira, Kazuhide Yamamoto, Masanori Abe, Kazuhiko Nakao, Satoshi Yamagiwa, Shuichi Kaneko, Masao Honda, Takeji Umemura, Takafumi Ichida, Masataka SeikeShotaro Sakisaka, Masaru Harada, Osamu Yokosuka, Yoshiyuki Ueno, Michio Senju, Tatsuo Kanda, Hidetaka Shibata, Takashi Himoto, Kazumoto Murata, Yasuhiro Miyake, Hirotoshi Ebinuma, Makiko Taniai, Satoru Joshita, Toshiki Nikami, Hajime Ota, Hiroshi Kouno, Hirotaka Kouno, Makoto Nakamuta, Nobuyoshi Fukushima, Motoyuki Kohjima, Tatsuji Komatsu, Toshiki Komeda, Yukio Ohara, Toyokichi Muro, Tsutomu Yamashita, Kaname Yoshizawa, Yoko Nakamura, Masaaki Shimada, Noboru Hirashima, Kazuhiro Sugi, Keisuke Ario, Eiichi Takesaki, Atsushi Naganuma, Hiroshi Mano, Haruhiro Yamashita, Kouki Matsushita, Kazuhiko Yamauchi, Fujio Makita, Hideo Nishimura, Kiyoshi Furuta, Naohiro Takahashi, Masahiro Kikuchi, Naohiko Masaki, Tomohiro Tanaka, Sumito Tamura, Akira Mori, Shintaro Yagi, Ken Shirabe, Atsumasa Komori, Kiyoshi Migita, Masahiro Ito, Shinya Nagaoka, Seigo Abiru, Hiroshi Yatsuhashi, Michio Yasunami, Shinji Shimoda, Kenichi Harada, Hiroto Egawa, Yoshihiko Maehara, Shinji Uemoto, Norihiro Kokudo, Hajime Takikawa, Hiromi Ishibashi, Kazuaki Chayama, Masashi Mizokami, Masao Nagasaki, Katsushi Tokunaga, Minoru Nakamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

38 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Genome-wide association studies identify PRKCB as a novel genetic susceptibility locus for primary biliary cholangitis in the Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences