Hereditary angioedema in Japan: Genetic analysis of 13 unrelated cases

Tetsuro Yamamoto, Takahiko Horiuchi, Hisaaki Miyahara, Shigeru Yoshizawa, Junichi Maehara, Eisuke Shono, Kazuto Takamura, Haruhisa MacHida, Kaoru Tsujioka, Takehiko Kaneko, Naoki Uemura, Kenichi Suzawa, Norihiko Inagaki, Noriko Umegaki, Yoshihiro Kasamatsu, Akihito Hara, Yojiro Arinobu, Yasushi Inoue, Hiroaki Niiro, Yoichiro KashiwagaiShin Ichi Harashima, Tomoko Tahira, Hiroshi Tsukamoto, Koichi Akashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

31 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Hereditary angioedema in Japan: Genetic analysis of 13 unrelated cases'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology