High expression of the Notch ligand Jagged-1 is associated with poor prognosis after surgery for colorectal cancer

Masakazu Sugiyama, Eiji Oki, Yu Nakaji, Satoshi Tsutsumi, Naomi Ono, Ryota Nakanishi, Masahiko Sugiyama, Yuichiro Nakashima, Hideto Sonoda, Kippei Ohgaki, Nami Yamashita, Hiroshi Saeki, Shinji Okano, Hiroyuki Kitao, Masaru Morita, Yoshinao Oda, Yoshihiko Maehara

Research output: Contribution to journalArticle

15 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'High expression of the Notch ligand Jagged-1 is associated with poor prognosis after surgery for colorectal cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences