Highly conserved linkage homology between birds and turtles: Bird and turtle chromosomes are precise counterparts of each other

Yoichi Matsuda, Chizuko Nishida-Umehara, Hiroshi Tarui, Asato Kuroiwa, Kazuhiko Yamada, Taku Isobe, Junko Ando, Atushi Fujiwara, Yukako Hirao, Osamu Nishimura, Junko Ishijima, Akiko Hayashi, Toshiyuki Saito, Takahiro Murakami, Yasunori Murakami, Shigeru Kuratani, Kiyokazu Agata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

112 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Highly conserved linkage homology between birds and turtles: Bird and turtle chromosomes are precise counterparts of each other'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences