Histone H3.5 forms an unstable nucleosome and accumulates around transcription start sites in human testis

Takashi Urahama, Akihito Harada, Kazumitsu Maehara, Naoki Horikoshi, Koichi Sato, Yuko Sato, Koji Shiraishi, Norihiro Sugino, Akihisa Osakabe, Hiroaki Tachiwana, Wataru Kagawa, Hiroshi Kimura, Yasuyuki Ohkawa, Hitoshi Kurumizaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

27 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Histone H3.5 forms an unstable nucleosome and accumulates around transcription start sites in human testis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences