Histopathology and molecular biological behaviors in human malignant neoplasms

Masazumi Tsuneyoshi, Takashi Yao, Yoshinao Oda, Sadafumi Tamiya, Shinichi Aishima, Hidetaka Yamamoto, Yoshihiro Ohishi, Minako Hirahashi, Shuichi Kurihara, Kenichi Kohashi

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Histopathology and molecular biological behaviors in human malignant neoplasms'. Together they form a unique fingerprint.