Hypoxia and TP53 deficiency for induced pluripotent stem cell-like properties in gastrointestinal cancer

Hiromitsu Hoshino, Hiroaki Nagano, Naotsugu Haraguchi, Shimpei Nishikawa, Akira Tomokuni, Yoshihiro Kano, Takahito Fukusumi, Toshiyuki Saito, Miyuki Ozaki, Daisuke Sakai, Taroh Satoh, Hidetoshi Eguchi, Mitsugu Sekimoto, Yuichiro Doki, Masaki Mori, Hideshi Ishii

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hypoxia and TP53 deficiency for induced pluripotent stem cell-like properties in gastrointestinal cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences