IBA57 mutations abrogate iron-sulfur cluster assembly leading to cavitating leukoencephalopathy

Akihiko Ishiyama, Chika Sakai, Yuichi Matsushima, Satoru Noguchi, Satomi Mitsuhashi, Yukari Endo, Yukiko K. Hayashi, Yoshiaki Saito, Eiji Nakagawa, Hirofumi Komaki, Kenji Sugai, Masayuki Sasaki, Noriko Sato, Ikuya Nonaka, Yu Ichi Goto, Ichizo Nishino

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'IBA57 mutations abrogate iron-sulfur cluster assembly leading to cavitating leukoencephalopathy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences