Identification of a New Isotope 166Tb

Masato Asai, Kazuaki Tsukada, Shin Ichi Ichikawa, Akihiko Osa, Yasuaki Kojima, Michihiro Shibata, Hiroshi Yamamoto, Kiyoshi Kawade, Nobuo Shinohara, Yuichiro Nagame, Hideki Iimura, Yuichi Hatsukawa, Ichiro Nishinaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification of a New Isotope <sup>166</sup>Tb'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy