Identification of genes upregulated in ALK-positive and EGFR/KRAS/ALK-negative lung adenocarcinomas

Hirokazu Okayama, Takashi Kohno, Yuko Ishii, Yoko Shimada, Kouya Shiraishi, Reika Iwakawa, Koh Furuta, Koji Tsuta, Tatsuhiro Shibata, Seiichiro Yamamoto, Shun Ichi Watanabe, Hiromi Sakamoto, Kensuke Kumamoto, Seiichi Takenoshita, Noriko Gotoh, Hideaki Mizuno, Akinori Sarai, Shuichi Kawano, Rui Yamaguchi, Satoru MiyanoJun Yokota

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

549 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Identification of genes upregulated in ALK-positive and EGFR/KRAS/ALK-negative lung adenocarcinomas'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology