Ilioinguinal neuralgia complicating percutaneous renal biopsy [1]

Hidetoshi Kanai, Makoto Hirakawa, Yshihide Arimura, Masatomo Taniguchi, Kazuhiko Tsuruya, Kohsuke Masutani, Toshiharu Ninomiya, Koji Sugawara, Yuko Koga, Hideki Hirakata

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ilioinguinal neuralgia complicating percutaneous renal biopsy [1]'. Together they form a unique fingerprint.