Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0 Tohoku-Oki earthquake

Aitaro Kato, Toshihiro Igarashi, Kazushige Obara, Shinichi Sakai, Tetsuya Takeda, Atsushi Saiga, Takashi Iidaka, Takaya Iwasaki, Naoshi Hirata, Kazuhiko Goto, Hiroki Miyamachi, Takeshi Matsushima, Atsuki Kubo, Hiroshi Katao, Yoshiko Yamanaka, Toshiko Terakawa, Haruhisa Nakamichi, Takashi Okuda, Shinichiro Horikawa, Noriko TsumuraNorihito Umino, Tomomi Okada, Masahiro Kosuga, Hiroaki Takahashi, Takuji Yamada

Research output: Contribution to journalArticle

22 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Imaging the source regions of normal faulting sequences induced by the 2011 M9.0 Tohoku-Oki earthquake'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy