Impact of intra-abdominal absorbable sutures on surgical site infection in gastrointestinal and hepato-biliary-pancreatic surgery: results of a multicenter, randomized, prospective, phase II clinical trial

Yoshihiko Maehara, Ken Shirabe, Shunji Kohnoe, Yasunori Emi, Eiji Oki, Yoshihiro Kakeji, Hideo Baba, Masataka Ikeda, Michiya Kobayashi, Tadatoshi Takayama, Shoji Natsugoe, Masashi Haraguchi, Kazuhiro Yoshida, Masanori Terashima, Mitsuru Sasako, Hiroki Yamaue, Norihiro Kokudo, Katsuhiko Uesaka, Shinji Uemoto, Tomoo KosugeYoshiki Sawa, Mitsuo Shimada, Yuichiro Doki, Masakazu Yamamoto, Akinobu Taketomi, Masahiro Takeuchi, Kouhei Akazawa, Takeharu Yamanaka, Mototsugu Shimokawa

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Impact of intra-abdominal absorbable sutures on surgical site infection in gastrointestinal and hepato-biliary-pancreatic surgery: results of a multicenter, randomized, prospective, phase II clinical trial'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences