Impact of three-dimensional current flow on accurate TCAD simulation for trench-gate IGBTs

Masahiro Watanabe, Naoyuki Shigyo, Takuya Hoshii, Kazuyoshi Furukawa, Kuniyuki Kakushima, Katsumi Satoh, Tomoko Matsudai, Takuya Saraya, Toshihiro Takakura, Kazuo Itou, Munetoshi Fukui, Shinichi Suzuki, Kiyoshi Takeuchi, Iriya Muneta, Hitoshi Wakabayashi, Akira Nakajima, Shin Ichi Nishizawa, Kazuo Tsutsui, Toshiro Hiramoto, Hiromichi OhashiHiroshi Iwai

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Impact of three-dimensional current flow on accurate TCAD simulation for trench-gate IGBTs'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science