Impaired IFN-γ production of Vα24 NKT cells in non-remitting sarcoidosis

Seiichiro Kobayashi, Yoshikatsu Kaneko, Ken Ichiro Seino, Yoshihito Yamada, Shinichiro Motohashi, Junzo Koike, Kaoru Sugaya, Takayuki Kuriyama, Shigetaka Asano, Tomiyasu Tsuda, Hiroshi Wakao, Michishige Harada, Satoshi Kojo, Toshinori Nakayama, Masaru Taniguchi

Research output: Contribution to journalArticle

26 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Impaired IFN-γ production of V<sub>α</sub>24 NKT cells in non-remitting sarcoidosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences