Importance of contralateral aldosterone suppression during adrenal vein sampling in the subtype evaluation of primary aldosteronism

Hironobu Umakoshi, Kanako Tanase-Nakao, Norio Wada, Takamasa Ichijo, Masakatsu Sone, Nobuya Inagaki, Takuyuki Katabami, Kohei Kamemura, Yuichi Matsuda, Yuichi Fujii, Tatsuya Kai, Tomikazu Fukuoka, Ryuichi Sakamoto, Atsushi Ogo, Tomoko Suzuki, Mika Tsuiki, Akira Shimatsu, Mitsuhide Naruse

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

25 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Importance of contralateral aldosterone suppression during adrenal vein sampling in the subtype evaluation of primary aldosteronism'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences