Incidence of atopic dermatitis in nursery school children - A follow-up study from 2001 to 2004, Kyushu University Ishigaki Atopic Dermatitis Study (KIDS)

Noriko Fukiwake, Norihiro Furusyo, Norihiko Kubo, Hiroaki Takeoka, Kazuhiro Toyoda, Keisuke Morita, Satoko Shibata, Takeshi Nakahara, Makiko Kido, Sayaka Hayashida, Yoichi Moroi, Kazunori Urabe, Jun Hayashi, Masutaka Furue

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Incidence of atopic dermatitis in nursery school children - A follow-up study from 2001 to 2004, Kyushu University Ishigaki Atopic Dermatitis Study (KIDS)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences