Incidentally proven pulmonary "AlKoma"

Atsushi Osoegawa, Kaname Nosaki, Hitoshi Miyamoto, Takuro Kometani, Fumihiko Hirai, Kaoru Ondo, Takashi Seto, Kenji Sugio, Young Lim Choi, Manabu Soda, Hiroyuki Mano, Yukito Ichinose

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Incidentally proven pulmonary "AlKoma"'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences