Increased expression of nuclear envelope gp210 antigen in small bile ducts in primary biliary cirrhosis

Minoru Nakamura, Yasushi Takii, Masahiro Ito, Atsumasa Komori, Terufumi Yokoyama, Yuki Shimizu-Yoshida, Makiko Koyabu, Mutsumi Matsuyama, Tsuyoshi Mori, Takashi Kamihira, Manabu Daikoku, Kiyoshi Migita, Hiroshi Yatsuhashi, Naohito Nozaki, Shinji Shimoda, Hiromi Ishibashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

32 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Increased expression of nuclear envelope gp210 antigen in small bile ducts in primary biliary cirrhosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences