Inflammatory myofibroblastic tumor of the mediastinum presenting as superior vena cava syndrome

Masafumi Yamaguchi, Ichiro Yoshino, Atsushi Osoegawa, Toshifumi Kameyama, Tetsuzo Tagawa, Seiichi Fukuyama, Yoshinao Oda, Masazumi Tsuneyoshi, Yoshihiko Maehara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Inflammatory myofibroblastic tumor of the mediastinum presenting as superior vena cava syndrome'. Together they form a unique fingerprint.