Influence of loxoprofen use on recovery from naturally acquired upper respiratory tract infections: A randomized controlled trial

Masashi Goto, Takashi Kawamura, Takuro Shimbo, Osamu Takahashi, Masahiko Ando, Koichi Miyaki, Takahiko Nohara, Hidetsuna Watanabe, Isamu Suzuki, Mitsuru Aono, Kunihiko Matsui, Kaoru Shimokata, Tsuguya Fukui, Shuichi Saeki, Jun Nagano, Shuji Miyake, Isao Ohsawa, Hirokazu Sakamoto, Norihiko Iida, Shigeki MabuchiHideki Nomura, Yoshikazu Tasaka, Yoshimitsu Suzuki, Mitsuhiro Kamei, Kazuhiko Kikawa, Hidetoshi Matsubara, Yuko Takahashi, Yukihiro Yamaguchi, Takuji Yamada, Yohei Fukumoto

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    12 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Influence of loxoprofen use on recovery from naturally acquired upper respiratory tract infections: A randomized controlled trial'. Together they form a unique fingerprint.

    Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science