Infrared Doppler instrument (IRD) for the Subaru telescope to search for Earth-like planets around nearby M-dwarfs

Takayuki Kotani, Motohide Tamura, Hiroshi Suto, Jun Nishikawa, Bun'Ei Sato, Wako Aoki, Tomonori Usuda, Takashi Kurokawa, Ken Kashiwagi, Shogo Nishiyama, Yuji Ikeda, Donald B. Hall, Klaus W. Hodapp, Shane Jacobson, Jun Hashimoto, Jun Ichi Morino, Yasushi Okuyama, Yosuke Tanaka, Shota Suzuki, Sadahiro InoueJungmi Kwon, Takuya Suenaga, Dehyun Oh, Haruka Baba, Norio Narita, Eiichiro Kokubo, Yutaka Hayano, Hideyuki Izumiura, Eiji Kambe, Tomoyuki Kudo, Nobuhiko Kusakabe, Masahiro Ikoma, Yasunori Hori, Masashi Omiya, Hidenori Genda, Akihiko Fukui, Yuka Fujii, Olivier Guyon, Hiroki Harakawa, Masahiko Hayashi, Masahide Hidai, Teruyuki Hirano, Masayuki Kuzuhara, Masahiro Machida, Taro Matsuo, Tetsuya Nagata, Hirohi Onuki, Masahiro Ogihara, Hideki Takami, Naruhisa Takato, Yasuhiro H. Takahashi, Chihiro Tachinami, Hiroshi Terada, Hajime Kawahara, Tomoyasu Yamamuro

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

45 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Infrared Doppler instrument (IRD) for the Subaru telescope to search for Earth-like planets around nearby M-dwarfs'. Together they form a unique fingerprint.

Mathematics

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy