Interleukin-38 promotes tumor growth through regulation of CD8+ tumor-infiltrating lymphocytes in lung cancer tumor microenvironment

Fumihiko Kinoshita, Tetsuzo Tagawa, Takaki Akamine, Kazuki Takada, Yuichi Yamada, Yuka Oku, Keisuke Kosai, Yuki Ono, Kensuke Tanaka, Sho Wakasu, Taro Oba, Atsushi Osoegawa, Mototsugu Shimokawa, Yoshinao Oda, Tomoaki Hoshino, Masaki Mori

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Interleukin-38 promotes tumor growth through regulation of CD8<sup>+</sup> tumor-infiltrating lymphocytes in lung cancer tumor microenvironment'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences