Japan Prosthodontic Society position paper on “occlusal discomfort syndrome”

Katsushi Tamaki, Shoichi Ishigaki, Takumi Ogawa, Hitoshi Oguchi, Takafumi Kato, Takeshi Suganuma, Atsushi Shimada, Shinsuke Sadamori, Yoshihiro Tsukiyama, Youji Nishikawa, Shin ichi Masumi, Taihiko Yamaguchi, Hideki Aita, Takahiro Ono, Hisatomo Kondo, Hiroaki Tsukasaki, Kenji Fueki, Masanori Fujisawa, Yoshizo Matsuka, Kazuyoshi BabaKiyoshi Koyano

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Japan Prosthodontic Society position paper on “occlusal discomfort syndrome”'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences