Japanese clinical guidelines for autoimmune pancreatitis

Kazuichi Okazaki, Shigeyuki Kawa, Terumi Kamisawa, Tetsuhide Ito, Kazuo Inui, Hiroyuki Irie, Atsushi Irisawa, Keishi Kubo, Kenji Notohara, Osamu Hasebe, Yasunari Fujinaga, Hirotaka Ohara, Shigeki Tanaka, Takayoshi Nishino, Isao Nishimori, Toshimasa Nishiyama, Koichi Suda, Keiko Shiratori, Toru Shimosegawa, Masao Tanaka

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

128 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Japanese clinical guidelines for autoimmune pancreatitis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry